Strona główna
AKTUALNOŚCI

Uwaga! Wymiana książeczkowych dowodów osobistych


Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 183 z 5 listopada 2002 r., póz.1522) do końca grudnia 2007 r. musi się zakończyć wymiana książeczkowych dowodów osobistych na nowe plastikowe. Uchwalona zmiana ustawy obliguje obywateli do sukcesywnej wymiany książeczkowych dowodów począwszy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2007 r. w następujących terminach:

dowody osobiste wydawane w latach 1962-1972
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003r.

dowody osobiste wydawane w latach 1973-1980
od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r.

dowody osobiste wydawane w latach 1981-1991
od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r.

dowody osobiste wydawane w latach 1992-1995
od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.

dowody osobiste wydawane w latach 1996-2000
od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r.

W celu wymiany dowodu osobistego należy zgłosić się osobiści do Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, przy Al. Gen. A. Chruściela 28, pokój 106 (na parterze). Wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego, dołączyć 2 jednakowe fotografie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem) i wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Osoby, które zmieniły stan cywilny, nazwisko zobowiązane są dostarczyć odpowiedni dokument.

  powrót       do góry