DzielnicaWesoła - dodana po wyborach w X 2002

Strona główna

LINKI

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Komenda Główna Policji
Komenda Stołeczna Policji
Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy

UCZELNIE WYŻSZE i SZKOŁY
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Ośrodek Studiów Zaocznych
Akademia Obrony Narodowej
Gimnazjum w Rembertowie im. Bohaterów Westerplatte
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 37 i Społeczne Gimnazjum nr 3 

STRONY RADNYCH
Czesław Ochenduszka - Radny m. st. Warszawy
Serwis Internetowy Radnych Warszawy
Radni m. st. Warszawy

INNE STRONY REMBERTOWSKIE
Międzyparafialna Orkiestra "Victoria"
Tygodnik Mieszkaniec Polski Związek Krótkofalowców - Praski Oddział Terenowy

KOMUNIKACJA
Zarząd Transportu Miejskiego
Volfra Radio-TAXI
Tramwaje Warszawskie
Komunikacja Miejska w Rembertowie
Polskie Koleje Państwowe
Przędsiębiorstwo Porty Lotnicze
Trasy Rowerowe

Hotel Włoski

SAMORZĄD WARSZAWSKI I PODWARSZAWSKI
Internetowy Serwis Informacyjny Biura Zarządu M. St. Warszawy
Gmina Zielonka
Wołomin
Miasto Ząbki

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INTERNECIE

Portal organizacji pozarządowych
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Związek Harcerstwa Polskiego

Serwis Organizacji Harcerzy ZHR

PORTALE SAMORZĄDOWE
www.gminy.pl
www.ratusz.pl
www.bazagmin.pl
www.gmina.pl
www.e-gmina.pl
www.infoport.pl

SERWISY KARTOGRAFICZNE
www.mapapolski.pl

www.neokart.pl
Mapa ścieżek rowerowych w M. St. Warszawie
www.infomapa.pl


Instytucje samorządowe i centralne związane z Warszawą:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Miasto Stołeczne - Warszawa
Powiat Warszawski Zachodni
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
Biuro Miejskiego Systemu Informacji
Centrum Informacji o Warszawie (Warszawa "Online")
informatory Polskie - Warszawa
Metro Warszawskie
Portal Regionalny - Mazowsze
Serwer Warszawy
Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej
Mapa Warszawy
Straż Miejska m. st. Warszawy 
Tramwaje Warszawskie 
Urząd Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
Warszawa Przedwojenna
Współnota - Portal Samorządowy
Zarząd Transportu Miejsckiego (ZTM)


Urzędy i instytucje centralne:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego 
Agencja Techniki i Technologii 
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Generalny Inspektorat Celny
Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego
Główny Urząd Ceł
Główny Urząd Miar 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urzad Statystyczny
Inspektorat Ochrony Roślin 
Inspekcja Ochrony Środowiska
Instytut Pamięci Narodowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezydenta
Kancelaria Sejmu
Kancelaria Senatu
Kasy Chorych
Komenda Główna Policji
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komitet Badań Naukowych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Krajowy Urząd Pracy
Lasy Państwowe
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Łączności
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Ochrony Środowiska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
Ministerstwo Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Państwowa Agencja Atomistyki
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych 
Państwowu Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Polska Akademia Nauk
IPPT PAN
IM PAN
Polska Agencja Prasowa 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polski Komitet Normalizacyjny 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Polski Komitet Normalizacyjny 
Polskie Koleje Państwowe PKP
Polskie Linie Lotnicze LOT
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Komitetu Intergracji Europejskiej
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Państwa
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Służby Cywilnej
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

do góry