Strona główna


Kultura
Kronika
kulturalna

Sport

KULTURA

W Rembertowie są trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, cztery przedszkola, trzy biblioteki oraz kino "Panorama". Działalność kulturalną prowadzą: Dom Kultury przy ul. Komandosów 8, Dom Kultury "Wygoda" oraz klub AON. W ich pomieszczeniach znalazły swoje siedziby m.in. Klub Seniora i Światowy Związek Żołnierzy AK "Obroża", Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" Koło nr 5 i Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło nr 55. Oprócz różnych kół zainteresowań, w DK przy Komandosów 8 działają dwie kapele: "Praska" i "Rembertowska" oraz grupa jazzowa "Silver Band".

W 1998 r. ukończono budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy SP Nr 189. Budynek klubu AON Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Od 1994r. ukazuje się "Głos Rembertowa" - miesięcznik przedstawiający codzienne życie gminy. W listopadzie 1994 r. ukazał się pierwszy numer "Gazety Rembertowskiej" - bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Gminy; obecnie gazeta wydawana jest w zmienonej szacie graficznej. W wydawnictwie Sióstr Loteranek drukowane są pisma o tematyce religijnej, m.in. "Per Mariam" i "Różaniec". Rembertowianom służą kościoły: pw. o. Rafała Kalinowskiego - zbudowany w 1919 roku na terenie, które obecnie należą do Akademii Obrony Narodowej; pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, traktowany jako votum za zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku; pw. św. Łucji - najnowszy, wybudowany w latach 80. Od lutego 1996r. gmina ma własny herb, flagę i pieczęć, co poświadcza jej tożsamość. Herb Rembertowa przedstawia na czerwono-złotym polu miecz i dwa zielone liście dębowe. Barwy: złota i czerwona nawiązują do herbu Warszawy, ponadto symbolizują piaski mazowieckie i krew przelaną w Rembertowie. Miecz obrazuje tradycje wojskowe terenu. Zielone liście dębowe są symbolem męstwa i utrwaleniem nazwy III Rejonu Armii Krajowej "Dęby" obwód Obroża. Tarczę herbu wieńczy godło Syrokomla, używane przez Emanuela Bułhaka, właściciela dóbr Nowego Rembertowa i fundatora gruntów pod kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, cmentarz, szkoły i klasztor.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
 • Pomnik Obrońców Radiostacji KG AK - u zbiegu ulic Haubicy i Gawędziarzy
 • Symboliczna Mogiła Szeregowca Zdzisława Barańskiego Pseudonim "Jur" - las przy Poligonie
 • Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską - u zbiegu ulic Traczy i Szerokiej
 • Pomnik Ku Czci Pomordowanych Żydów - ul. Markietanki
 • Pomnik Więźniów Obozu NKWD w Rembertowie - u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej
 • Pomnik Straconych 16.10.1942 r. przy stacji PKP - al. gen. A. Chruściela
 • Zbiorowa mogiła żołnierzy I Dywizji Piechoty w Rembertowie -cmentarz przy ul. Grzybowej
 • Pomnik Jaworzniaków - młodocianych więźniów politycznych z lat 1944-56 - u zbiegu Al. Komandosów, i ul. Bocheńskiego i ul. Jaworzniaków
 • Głaz "Bohaterom Olszynki Grochowskiej" - u zbiegu ulic. Chełmżyńskiej i Traczy.
 • Monument Wojny z Lat 1919-20. Złożono tu prochy nieznanego żołnierza i nieznanego cywila. Na jednej z tablic wyryto napis: - Matce Boskiej Zwycieskiej w podzięce, że pobudziła Naród do największego wysiłku i stał się "Cud nad Wisłą", na innej: Czynom wodzów i wojska, zwycięzcom w osiemnastej bitwie decydujacej o losach świata - przed wejściem do Kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Grzybowej.
 • Sanktuarium Sanktuariów Maryjnych z Europy - na placu przed Kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Grzybowej

do góry