Strona główna


Informator
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy
Rady Osiedli
Struktura
organizacyjna

Szkoły i przedszkola
Biblioteki i
domy kultury

Stowarzyszenia
Przychodnie lekarskie
Apteki
Pomoc społeczna
Kościoły
Stacje benzynowe
InnePolicja


Komisariat Policji w Rembertowie
04-404 Warszawa, ul. Plutonowych 6
tel. 611 90 07, 611 90 08, 603 68 42

Dzielnicowi:
starszy posterunkowy Zbigniew Ryś
tel. kom. 0 501 98 79 09
Rejon służby: Wygoda i Kawęczyn

starszy posterunkowy Jacek Tronina
tel. kom. 0 501 98 82 26
Rejon służby: Nowy Rembertów

starszy posterunkowy Cezary Dobrowolski
tel. kom. 0 501 98 78 03
Rejon służby: osiedle "Polanka", teren AON oraz Mokry Ług

posterunkowy Jarosław Guz
tel. kom. 0 501 98 82 21
Rejon służby: Stary Rembertów, Karolówka


Rembertowska policja na ulicach Dzielnicy