Strona główna


Informator
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy
Rady Osiedli
Struktura
organizacyjna

Szkoły i przedszkola
Biblioteki i
domy kultury

Przychodnie lekarskie
Policja
Apteki
Pomoc społeczna
Kościoły
Stacje benzynowe
InneStowarzyszenia

 • Klub Emeryta i Rencisty - Dom Kultury "Rembertów" ul. Komandosów 8
 • Światowy Związek Żołnierzy AK "Obroża", po. prezesa - Elżbieta Suchecka, Dom Kultury "Rembertów" ul. Komandosów 8
 • Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" Koło Nr 5, przewodnicząca - Nina Dziedzic, Klub AON
 • Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło Nr 55, prezes - Janusz Wiśniewski, Klub AON
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więzniów Politycznych, prezes - Jan Pasternak, ul. Grzybowa 1
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego, prezes - Zofia Idzikowska, ul. Gocławska 2/4
 • NSZZ "Solidarność", prezes - Wanda Hofman, ul. Gocławska 2/4
 • Towarzystwo Przyjaciół Rembertowa, prezes - Barbara Burtniak, al. Chruściela 84
 • Stowarzyszenie "Olszynka Grochowska" , przewodniczący - Stanisław Seszyński, Chrzanowskiego 13
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Dzielnicy Warszawa Rembertów
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 49 Szczep WDHiZ "Źródło", ul. Niepołomicka 26
 • Związek Harcerstwa Polskiego
  • Hufiec Rembertów, ul. Paderewskiego 46
  • Drużyna Nieprzetartego Szlaku, ul. Plutonowych 10


Festyn ZBŻZiOR


Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Dzielnicy Warszawa Rembertów
(od lewej) Zenon Tabor, Sławomir Orzechowski,
Eugeniusz Krysiak