Strona główna


Informator
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy
Rady Osiedli
Struktura
organizacyjna

Szkoły i przedszkola
Biblioteki i
domy kultury

Stowarzyszenia
Policja
Apteki
Pomoc społeczna
Kościoły
Stacje benzynowe
InnePrzychodnie lekarskieal. gen. A. Chruściela 103, tel. 68 14 444

ul. Zawiszaków 23, tel. 611 93 12

Caritas, ul. Grzybowa 1, tel. 612 94 29


Siedziba "CARITAS" przy ul. Grzybowej