Strona główna


Informator
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy
Rady Osiedli
Struktura
organizacyjna

Szkoły i przedszkola
Biblioteki i
domy kultury

Stowarzyszenia
Przychodnie lekarskie
Policja
Apteki
Pomoc społeczna
Kościoły
Stacje benzynoweInne


Straż Pożarna
04-455 Warszawa, ul. Strażacka 96, tel. 673 58 32

Straż Miejska
04-483 Warszawa, ul. Lubelska 30/32, tel. 613 34 66, 619 15 86

Prokuratura Rejonowa
Podskarbińska 6 , tel. 813 53 26

Biuro Paszportowe
Grochowska 243/245, tel. 810 91 91

Urząd Stanu Cywilnego
Kłopotowskiego 1, tel. 818 66 81

Kolegium ds. Wykroczeń
Grochowska 178, tel. 612 54 69

Urząd Skarbowy
Mycielskiego 20, tel. 810 10 21

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Podskarbińska 25, tel. 810 80 50

Cmentarz
ul. Grzybowa, tel. 611 90 20