Strona główna


Informator
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy
Rady Osiedli
Struktura
organizacyjna

Szkoły i przedszkola
Stowarzyszenia
Przychodnie lekarskie
Policja
Apteki
Pomoc społeczna
Kościoły
Stacje benzynowe
Inne


Biblioteki i domy kultury

Biblioteka Publiczna
Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28, tel. 51 51 802

Filia Biblioteki Publicznej
al. Gen. A. Chruściela 48, tel.611 91 36


ul. Komandosów 8, tel. 611 96 87
czynne od 16.00 do 20.00
Dyrektor Krystyna Puchała

Działają następujące sekcje:
ul. Koniecpolska 14, tel./fax 812 06 33
czynne od 16.00 do 20.00
Dyrektor Grzegorz Jasiński
Działają następujące sekcje:
  • plastyczna
  • taneczna
  • muzyczna
  • teatralna
  • sportowa
  • gimnastyka dla dzieci
  • aerobikSpektakl w Domu Kultury "Rembertów"