Strona główna


Historia Gminy
Kronika
historyczna


Pracownicy CAW z dyr. Bronisławem Pawłowskim w 1921 r.


HERB GMINY
1998 - 2002
KRONIKA HISTORYCZNA

Początek osady - późniejszego miasta Rembertowa - wiąże się z otwarciem, na trasie Warszawa-Terespol, wojskowej magistrali kolejowej. Tablica upamiętniająca pobyt Charles'a de Gaulle'a w Polsce W 1888r. wykupiono tutejsze podmokłe i lesiste ziemie i przeznaczono je na poligon artyleryjski, wokół którego zaczęły stopniowo wyrastać domy prywatne m.in. strażników i drobnych handlarzy. Z czasem warszawiacy zaczęli traktować tereny Sulejówka, Wesołej, Rembertowa i Miłosnej jako miejsce wakacyjnego wypoczynku. Powstały więc domki letniskowe i infrastruktura terenowa.

Pierwsze zapiski o Rembertowie (w języku rosyjskim) pochodzą z 1915 r. Osada wciągnęła szybko w swoją orbitę sąsiednie folwarki: Zygmuntów, Karolówkę, Magenę i Grzybów. Pod koniec 1924 r. Rembertów liczył już 1500 osób i dość szybko się rozwijał. Inwestycję przyspieszyła znacznie reforma walutowa i utworzenie w 1927 r. Banku Gospodarstwa Krajowego, a modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego, którego elektryfikację ukończono w 1933 r., spowodowała dalszy napływ ludności oraz szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Utworzenie w Starym Rembertowie w 1931 r. Centrum Wyszkolenia Piechoty - ośrodka szkolenia oficerów wszystkich rodzajów broni - zmieniło w zasadniczy sposób oblicze miasta. Pomnik Poległych w Bitwie pod Olszynką Grochowską Drewniane, zbudowane jeszcze za cesarskich czasów obiekty, zaczęto zastępować wygodnymi willami i blokami dla kadry oficerskiej. W willi przy ówczesnej Al. J. Piłsudskiego (dziś al. Gen. A. Chruściela) mieszkał przebywający w Polsce w latach 1920- 1921 Charles de Gaulle.

W Rembertowie od początku przywiązywano dużą wagę do rozwoju kultury. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Wawra, Anina i Grochowa od 1937 r. ukazywał się miesięcznik społeczno-gospodarczy "Na Straży". Wydawano także "Wiadomości Rembertowskie" - czasopismo miejscowych organizacji społecznych i "Miesięcznik Parafialny" - omawiający sprawy kościelne i społeczne. Podczas okupacji konspiracyjnie ukazały się 32 numery tygodnika "Wiarus". Od lat dwudziestych działały dwa prywatne kina: "Mars" i "Srebrny Ptak". W tym ostatnim, w 1933 r. zainstalowano aparaturę dźwiękową i pod nazwą "Szarotka" kino dotrwało do lat 80. W 1923 r. powstał w Rembertowie pierwszy klub sportowy - "Rembertowianka", - do końca lat dwudziestych znany jako klub sportowy "Kadra". Jego zawodnicy zdobywali tytuły mistrzów Polski, a drużyna strzelecka w zawodach międzynarodowych w 1938 r. zajęła pierwsze miejsce.

Osada Rembertów do 31 marca 1939 r. administracyjnie należała do gminy Wawer. 1 kwietnia 1939 r. Rembertów uzyskał prawa miejskie. Zakończenie działań wojennych pozwoliło powołać 19 września 1944 r. Miejską Radę Narodową, która funkcjonowała do1957 r., kiedy Rembertów został przyłączony do Warszawyti stał się częścią dzielnicy Praga Południe. Od 1994 r. gmina Rembertów istnieje jako samodzielna jednostka administracyjna.

Pomnik Straconych w 1942 r.

KALENDARIUM REMBERTOWSKIE

25.02.1831 r. - bitwa pod Olszynką Grochowską

01.04.1939 r. - nadanie praw miejskich osadzie Rembertów

16.10.1942 r. - publiczna egzekucja dziesięciu Polaków przy
                       stacji kolejowej w Rembertowie

04.03.1944 r. - obrona radiostacji KG AK

21.05.1945 r. - rozbicie obozu więźniów NKWD w Rembertowie

do góry