Strona główna


Gospodarka
Infrastruktura
Nowe inwestycjeSTATYSTYKI

Powierzchnia - 19,3 km2

Liczba ludności - 19.345 (stan na 26.03.2001 r.)
w tym: 10 135 kobiet i 9 210 mężczyznDochód na jednego mieszkańca - 1.467,17 zł

Odsetek bezrobotnych - 1,8%

Liczba podmiotów gospodarczych - 2.476

PODMIOTY GOSPODARCZE


Liczba podmiotów gospodarczych

Handel

989

Usługi

881

transport

248

gastronomia

94

produkcja

214

eksport - import

50STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA GRUNTÓW


Struktura własnościow gruntów ( w ha)

państwowe

1041

prywatne

668

komunalne i przeznaczone do komunalizacji

178

spółdzielnie

36

kościoły

2

inne

9STATUS GRUNTÓW


Struktura użytkowania gruntów ( w ha)

lasy

659

rolne

228

pastwiska

63

łąki

37

sady

6

pozostałe

935do góry