Strona główna

GAZETA REMBERTOWSKA

UKAZUJE SIĘ 9 ROK

Miesięcznik - Gazeta Rembertowska. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Warszawa-Rembertów. Nakład 4000 egz. Format B3 (minus), do 12 stron, 1 i 8 strona oraz wewnętrzna rozkładówka full kolor.
ISSN 1234-8570.
Ogłoszenia i reklamy tel./fax 51-51-601. Cennik i formularz zamówienia - patrz poniżej.

E-mail do Redakcji: gazeta@warszawarembertow.pl

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE REMBERTOWSKIEJ
§ 1
Ustala się cennik ogłoszeń za zamieszczanie reklam w biuletynie Urzędu Gminy Warszawa-Rembertów "Gazeta Rembertowska" na następujących zasadach:

ogłoszenie drobne - 0,70 zł za słowo
(ulica, nr domu i mieszkania = jedno słowo)

ogłoszenie wymiarowe - 20 zł za powierzchnię 15 cm2
(np. moduł o wymiarach 6 cm x 2,5 cm)

1/4 strony - 150 zł za powierzchnię 135 cm2.
(np. ogłoszenie 7,5 cm x 18 cm tj. 9 modułów)

1/2 strony - 275 zł za powierzchnię 270 cm2

całą strona - 500 zł za powierzchnię 540 cm2


§ 2
Ustala się następujące stałe obniżki cen dla ogłoszeń wielokrotnych wymiarowych i drobnych.

5 wydań - minus 10 % ceny ogłoszenia

6 wydań - minus 12 % ceny ogłoszenia

7 wydań - minus 14 % ceny ogłoszenia

8 wydań - minus 16 % ceny ogłoszenia

9 wydań - minus 18 % ceny ogłoszenia

10 wydań - minus 20 % ceny ogłoszenia

Ustala się promocję na ogłoszenia drobne o pracę. Ogłoszenia drobne do 20 słów zawierające w treści oferty pracy np. "dam prace......, "zatrudnię......" będą zamieszczanie bezpłatnie.


§ 5
Redakcja może w indywidualnych sprawach zastosować dodatkową zniżkę do 10% ceny reklam, jeśli jest to korzystne dla biuletynu.


§ 6
Redakcja może odmówić zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyn.


Na podstawie uchwały Nr 20/219/2001 Zarządu Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie opłat reklamodawców za zamieszczanie reklam w biuletynie Urzędu Gminy Warszawa-Rembertów.


WZÓR ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIA - pobierz (doc.word-14kB)

do góry